BEING Leadership Conversations

Het boek BEING A LEADER inspireerde mij in 2019 tot een experiment: de auteur die onderzoek deed naar legendarische leiders zoals Mandela, ML King, Ghandi en Lincoln kwam tot de conclusie dat hun indrukwekkende leiderschapsstijl voorkwam uit een bepaalde Innerlijke staat. In plaats van dat ze leiderschap deden, waren ze werkelijk die leider. Een staat […]

Unlocking Human Potential

In 2019/2020 werk ik als coach mee aan een Pilot project in Londen waarin we wereldwijd voor een grote supermartkketen het menselijk potentieel gaan ontsluiten. Dit doen we door de aandacht te vestigen op de essentie van wie we zijn en waarom we hier zijn. Wat gebeurt er als iemand vanuit deze staat van ZIJN […]